Hier ben je:
Print

Invalkrachten

Werken in het openbaar onderwijs?

Openbaar onderwijs is er voor alle kinderen. Het leert ze samen leren, samen spelen, samen leven.

Openbaar onderwijs bereidt kinderen voor op het leven in een open en multiculturele samenleving. Het kweekt begrip voor andere opvattingen, andere gedachten. Het leidt op tot verdraagzaamheid en respect voor de mening van anderen. Openbaar onderwijs is onderwijs dat kansen biedt en recht doet aan ieders belevingswereld. Wil je graag werken in het basisonderwijs?

Spreekt bovenstaande visie je aan?
Dan zal je je thuis voelen in een team op een openbare school!


Heb je interesse om als invalkracht op een van onze scholen te werken?
Wij zijn altijd op zoek naar goede én enthousiaste invalkrachten!