Hier ben je:
Print

Vacatures

Heb je interesse om als invalkracht op een van onze scholen te werken?
Wij zijn altijd op zoek naar goede én enthousiaste invalkrachten! Dus klik hier voor het sollicitatieformulier. 


Functie: Groepsleerkracht
Naam school: OBS Brandevoort
Aanstelling: regulier voor een jaar met bij goed functioneren de mogelijkehid tot verlening voor onbepaalde tijd
Wtf: 1,0
Ingangsdatum vacature: 1 augustus 2016
Reageren: gelieve uw digitale sollicitatie vóór 5 juli 2016 te richten aan Stg. OBS Helmond via info@obshelmond.nl.

Algemene informatie: Zie het functieprofiel behorende bij deze vacature en voor verdere informatie over onze stichting verwijzen wij u naar deze website en naar de webstie van OBS Brandevoort: www.obsbrandevoort.nl.
Heeft u naar aanleiding van de vacaturemelding of een bezoek aan de sites nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Harold Donkers, locatieleider de Plaetse van OBS Brandevoort, telefoon 06-31948681 / 0492-667857 of via harold@obsbrandevoort.nlFunctie: Intern Begeleider
Naam school: OBS Brandevoort
Aanstelling: regulier voor een jaar met bij goed functioneren de mogelijkehid tot verlening voor onbepaalde tijd
Wtf: 0,6 - 0,8
Ingangsdatum vacature: 1 augustus 2016
Reageren: gelieve uw digitale sollicitatie vóór 5 juli 2016 te richten aan Stg. OBS Helmond via info@obshelmond.nl.

Algemene informatie: Zie het functieprofiel behorende bij deze vacature en voor verdere informatie over onze stichting verwijzen wij u naar deze website en naar de webstie van OBS Brandevoort: www.obsbrandevoort.nl.
Heeft u naar aanleiding van de vacaturemelding of een bezoek aan de sites nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer Maarten Jacobs, directeur OBS Brandevoort, telefoon 06-10707067 / 0492-667857 of via directie@obsbrandevoort.nl.