Hier ben je:
Print

Visie & Missie

Bouwen aan kwaliteit

Het openbaar onderwijs in de gemeente Helmond is relatief jong. In het jaar 1974 opende de eerste openbare school in de gemeente haar deuren. In de jaren die daarop volgden zijn in bestaande en in nieuwbouwwijken openbare basisscholen verrezen.
Inmiddels heeft het openbaar basisonderwijs zich een stevige positie in het Helmondse onderwijsveld verworven.
De zeven scholen verzorgen dagelijks voor ca. 2.300 leerlingen basisonderwijs met een kwalitatief hoog gehalte.
Het uitgangspunt voor alle scholen is gelijk.

De visie en missie zijn vastgelegd in een gezamenlijk strategisch beleidsplan, dat als titel meekreeg:
'Bouwen aan kwaliteit'

De manier waarop dit gebeurt en de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan, verschilt per school. Iedere school geeft op eigen wijze gestalte aan de inhoud en vorm van het onderwijs.