Hier ben je:
Print

SchoolOndersteuningsProfielen

Het is wettelijk verplicht dat vanaf 1 augustus 2014 elke school een ondersteuningsprofiel heeft geformuleerd.

In de schoolondersteuningsprofielen van de openbare basisscholen ressorterende aan het bestuur van Stg. Openbare Basisscholen Helmond zijn de uitgangspunten beschreven voor het inrichten van het onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en passend onderwijs. Het zorgbeleid op de scholen is afgestemd op het stategisch beleidsplan van het Samenwerkingsverband Helmond/Peelland. In deze plannen is een aantal beleidsuitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten dienen als vertrekpunt voor activiteiten in de komende jaren.

Het schoolondersteuningsprofiel helpt verwachtingen af te stemmen tussen ouders en school. Het schoolondersteuningsprofiel moet wettelijk minimaal één keer per vier jaar worden vastgesteld en ondertekend.

Voor de schoolondersteuningsprofielen verwijzen wij u graag naar de websites van de verschillende scholen.