Hier ben je:
Print

Inschrijven

Op zoek naar een school?

Natuurlijk wilt u voor uw kind een verantwoorde keuze maken als u op zoek gaat naar een school. Het is dan ook belangrijk dat u zich goed op de hoogte kunt stellen van hoe er op de school wordt gewerkt en vanuit welke visie dit wordt gedaan.
Wij hopen dat deze website u zal helpen bij het maken van uw keuze. Naast algemene informatie over openbaar onderwijs treft u op de pagina scholen, links aan naar de websites van onze basisscholen. Daar vindt u meer specifieke informatie.

Niet apart, maar samen
Het is duidelijk dat openbare scholen openstaan voor iedereen, ongeacht godsdienstige overtuiging of levensvisie. Een openbare school is de samenleving in het klein. Er is geen betere plek om kinderen van jongs af aan te leren respect te hebben voor ieders mening of overtuiging. Het is bij uitstek onderwijs met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Niet apart, maar samen.

Samen leren samen leven
Dit is de slogan van Stichting Openbare Basisscholen Helmond. Een motto dat op verschillende wijze gelezen kan worden.
Een opdracht die wij op al onze scholen graag willen waarmaken.

Hulp bij een goede keuze
Wilt u meer informatie over het openbaar onderwijs in het algemeen, of een van onze scholen in het bijzonder, dan kunt u zich wenden tot de directeur bestuurder van de stichting de heer Noot, of de directies van de scholen.

Informatie?