Hier ben je:
Print

Bestuur

Algemeen en dagelijks bestuur

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden die worden benoemd door de Helmondse Gemeenteraad.
Hierbij wordt de volgende verdeling in acht genomen:
twee leden op voordracht van de oudergeleding van de GMR;
één lid op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR;
drie leden op voordracht van het bestuur van de stichting.

Bestuursleden algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat voor het schooljaar 2021/2022 uit de volgende leden:

De heer J. Pernot (voorzitter)
De heer R. Timmermans
Mevrouw A. Verbeek
Mevrouw R. van der Hamsvoord
De heer E. Jansen

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit mevrouw L. van de Ven (m.i.v. 01-02-2022).

Bestuurskantoor
Op het bestuurskantoor van Stichting OBS Helmond zijn de volgende personen werkzaam:
mevrouw L. van de Ven - directeur bestuurder
mevrouw S. van Mierlo - secretaresse bestuurskantoor
Financiële Zaken
mevrouw M. Willems-de Rijck - staffunctionaris Financiële Zaken
mevrouw A. Bierens-Mulder - financieel medewerkster
Personele Zaken
mevrouw C. Verbruggen - staffunctionaris Personele Zaken
mevrouw P. van de Vorst - Tijssen - medewerkster salarisadministratie
mevrouw S. Holleman - vervangingscoördinator
Passend onderwijs
mevrouw J. Engbers - coördinator Passend Onderwijs
mevrouw I. van den Berg - gedragsspecialist
mevrouw L. Aarts - orthopedagoog
Cultuur
de heer M. Corneille - cultuurcoördinator