Hier ben je:
Print

Bestuur

Algemeen en dagelijks bestuur

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit zes leden die worden benoemd door de Helmondse Gemeenteraad.
Hierbij wordt de volgende verdeling in acht genomen:
twee leden op voordracht van de oudergeleding van de GMR;
één lid op voordracht van de personeelsgeleding van de GMR;
drie leden op voordracht van het bestuur van de stichting.

Bestuursleden algemeen bestuur
Per 1 augustus 2018
De heer W. Sanderse (voorzitter)
Mevrouw C. van Bragt - Engbers
De heer R. Timmermans
Mevrouw V. van der Wielen - Bik
De heer J. Pernot
vacature

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur bestaat uit de heer H. Fuchs.

Bestuurskantoor
Op het bestuurskantoor van Stichting OBS Helmond zijn de volgende personen werkzaam:
de heer H. Fuchs - directeur bestuurder
mevrouw S. van Mierlo - secretaresse bestuurskantoor
Financiële Zaken
mevrouw J. de Haas-Jansen - staffunctionaris Financiële Zaken
mevrouw A. Bierens-Mulder - financieel medewerkster
Personele Zaken
mevrouw C. Verbruggen - staffunctionaris Personele Zaken
mevrouw P. van de Vorst - Tijssen - medewerkster salarisadministratie
mevrouw S. Holleman - vervangingscoördinator
Passend onderwijs
mevrouw J. Engbers - coördinator Passend Onderwijs
mevrouw I. van den Berg - gedragsspecialist
mevrouw L. Aarts - orthopedagoog
Cultuur
de heer M. Corneille - cultuurcoördinator